Objectius

Promoure i potenciar la investigació mèdicocientífica sobre la Síndrome de Tourette i els trastorns associats.

 Fomentar la consciència individual i col·lectiva pel que fa a la problemàtica que suposa el fet de patir la Síndrome de Tourette i els trastorns associats.

 ■ Realitzar diferents tipus d’activitats en l’àmbit educatiu, formatiu, laboral i econòmicosocial, encaminades a la protecció de les persones afectades per la Síndrome de Tourette.

 Instruir i informar els membres de la Fundació, beneficiaris i la resta de la col·lectivitat sobre els problemes que planteja la Síndrome de Tourette i els trastorns associats i les seves possibles vies de solució, així com divulgar, mitjançant publicacions periòdiques, seminaris, conferències, reunions i activitats similars, els nous avenços científics, clínics i tècnics en el tractament de la Síndrome de Tourette.

 ■ Actuar en l’esfera dels poders públics perquè adquireixin consciència de la importància i transcendència que té per als afectats la recerca de solucions i adoptin les mesures necessàries per a la seva protecció i cobertura.

 ■ Establir acords de cooperació i de col·laboració per afavorir el desenvolupament de mitjans, idees i coneixements envers les organitzacions o agrupacions de caràcter públic o privat que tinguin una finalitat anàloga.

 Crear, per si sola o en col·laboració amb tercers, centres d’atenció específica per a les persones afectades per la síndrome de Tourette i trastorns associats, en els quals es prestaran serveis per professionals adequats.

 ■ Atendre la protecció integral de les persones afectades per la Síndrome de Tourette que es troben en una situació econòmica, social i sanitària precàries.

 

 

by metamorphosy & oriolplanas.cat