Atenció a persones afectades i familiars

Orientació i Assessorament

Donem assessorament, informació i orientació als afectats i als seus familiars sobre les dificultats que planteja la malaltia dels tics, a la seu de la nostra Fundació.

Acollides després del diagnòstic, des del primer moment, tant presencials com telefòniques.

Assessorament sobre serveis de professionals de referència que ofereixen tractaments útils i un diagnòstic fiable.

Informació sobre els recursos que ofereix la xarxa pública.

Informació sobre decrets referits a ajudes als discapacitats per tal de facilitar la incorporació dels nostres associats al món laboral.

Atenció psicològica

Teràpia psicològica individual i grupal

Seguiment sociopsicològic dels casos amb importants distorsions familiars, per mitjà d’entrevistes amb els diferents membres de la família, escola i serveis socials.

Elaboració d’informes psicològics segons les sol•licituds realitzades pels usuaris per obtenir canvis laborals o avantatges socials.

Assessorament psicopedagògic telefònic i via e-mail de casos de fora de Catalunya.

Grups de familiars, afectats i infants.

Fem reunions mensuals amb afectats per un costat i amb familiars per un altre de cara a elaborar els punts conflictius i a fer programes específics (conductes antagòniques, entrenament en relaxació, tècniques d’eliminació de fòbies, enfrontament de problemes de convivència) per afrontar la Síndrome de Tourette.

Amb els més petits, treballem en el Grup d’Habilitats Socioemocionals en què, durant un divendres al mes, treballem aspectes com l’autoestima, l’expressió d’emocions, l’autocontrol i les habilitats per relacionar-se amb els altres.

Campaments d’estiu i trobades

Durant el mes de juliol la Fundació Tourette organitza colònies d’estiu

També fem sortides en Família de cap de setmana, adreçada a totes les famílies beneficiaries de l’entitat.

Integració Laboral

El pojecte “Tourette Integra”, un servei de la Fundació Tourette que pretén integrar a la societat joves i adults amb ST que troben dificultats per entrar en el món laboral.

by metamorphosy & oriolplanas.cat